Sexdating com us - Dahilan ng pagdating ng mga kastila sa pilipinas

Pero siempre meron ding natuto ng Espanyol sa pagitan ng pag-aaral.

Noong Hulyo 6, 1892, apat na araw pagkatapos ng pagkakatayo ng La Liga Filipina, ay lihim na inaresto si Rizal.

Nang sumunod na araw ay ipinag-utos ni Gobernador-Heneral Eulogio Despujolang pagpapatapon kay Rizal sa Dapitan.

Sa halip, sila ang nag-aral ng mga wika sa kapuluan.

Natakot sila na dahil sa isang common na wika, maaring magorganisa ang mga Indio laban sa kanila.

This Lecture about Lapu-Lapu, the Philippines' first successful defender of our shores, advocates the declaration of April 27 as an official national holiday to commemorate the Battle of Mactan where Lapu Lapu and his men defeated the Spanish conquistadores led by Ferdinand Magellan and set back Spanish colonization of the Philippines by more than 40 years.

Last modified 15-Oct-2019 09:36